Cena wizy nieimigracyjnej do USA

Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego została podniesiona 17 czerwca 2023 r.

Obecnie rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną do USA kosztuje 160$ (~ 656 PLN) - kwotę tę przelicza się na polskie złote według kursu ustalonego przez ambasadę i dokonuje wpłaty na konto.

Aktualny cennik wiz imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA znajdziesz na stronie ambasady USA.