Co to jest numer IBAN

Czym jest i z czego składa się numer konta bankowego w standardzie IBAN i jak on wygląda?

IBAN (z ang. International Bank Account Number) to międzynarodowy numer rachunku bankowego. Składa się on z 28 znaków, czyli: numeru rachunku w standardzie NRB poprzedzonego symbolem literowym kraju. Dla Polski ten symbol literowy to oczywiście PL.

Struktura kodu IBAN wygląda następująco:
KK xx zzz zzz aaa aaa aaa aaa

gdzie: 
KK - to kod kraju (PL - w przypadku polski) 
xx - dwucyfrowa liczba kontrolna 
z - numer rozliczeniowy banku 
a - numer rachunku bankowego klienta