10 Przykazań Bożych - wyjaśnienie Przykazań Dekalogu

10 Przykazań Bożych to Dekalog, który znać powinien każdy katolik. Usiądź więc wygodnie, przeczytaj 10 Przykazań kilka razy, starając się je zapamiętać.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
4. Czcij ojca swego i matkę swoją
5. Nie zabijaj
6. Nie cudzołóż
7. Nie kradnij
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Wyjaśnienie znaczenia 10 Przykazań Bożych nie jest raczej potrzebne, ponieważ są one jasno sformułowane.

Mając jednak na uwadze, że informacji w Internecie szukają również dzieci postarajmy się omówić te przykazania, których znaczenie może być dla nich niejasne.

Przykazanie 1 - nakazuje, aby chrześcijanin wierzący w jednego Boga, ojca Jezusa, czcił i oddawał się tylko Jemu. Praktowanie innych religii, kultów, zabobonów czy wiara w innych bogów są zabronione.

Przykazanie 2 - zakazuje wymawiania imienia Pana Boga kiedy nie jest to konieczne.

Przykazanie 3 - przypomina, aby w odpowiedni sposób celebrować dni świąteczne

Przykazanie 4 - nawiązuje do szacunku, jaki należy okazać rodzicom

Przykazanie 5 - jest chyba jasne dla wszystkich, bez prykazań Dekalogu wiemy, że zabijanie jest grzechem, jest złe i karane.

Przykazanie 6 - cudzołóstwo to słowo oznaczające niewierność małżeńską, złamanie przysięgi złożonej przed Bogiem w dniu ślubu.

Przykazanie 7 - kolejne z Przykazań, których wyjaśniać nikomu nie trzeba.

Przykazanie 8 - mówi ono o tym, aby nie rozpowszechniać kłamstw na temat drugiego człowieka.

Przykazanie 9 i 10 - nakazują wyrzeczenie się pożądania i zazdrości w stosunku do cudzych małżonków i ich dóbr materialnych czyli tego co posiadają.